Witamy na thesite(“Strona”). Rozumiemy, że prywatność online jest ważna dla użytkowników naszej Strony, zwłaszcza podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Niniejsze oświadczenie reguluje naszą politykę prywatności w odniesieniu do tych użytkowników Strony (“Odwiedzających”), którzy odwiedzają ją bez prowadzenia działalności gospodarczej oraz Odwiedzających, którzy rejestrują się w celu prowadzenia działalności gospodarczej na Stronie i korzystają z różnych usług oferowanych przez (łącznie thesitename”Usługi”) (“Autoryzowani Klienci”).

“Osobiste dane identyfikacyjne”

odnosi się do wszelkich informacji, które identyfikują lub mogą być wykorzystane do identyfikacji, kontaktu lub lokalizacji osoby, której takie informacje dotyczą, w tym, ale nie wyłącznie, nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, profile finansowe, numer ubezpieczenia społecznego i informacje o karcie kredytowej. Dane osobowe nie obejmują informacji, które są zbierane anonimowo (tzn. bez identyfikacji konkretnego użytkownika) lub informacji demograficznych, które nie są związane ze zidentyfikowaną osobą.

Jakie Informacje Identyfikujące Osobiste są gromadzone?

Możemy zbierać podstawowe informacje o profilu użytkownika od wszystkich naszych Odwiedzających. Od naszych Uprawnionych Klientów zbieramy następujące dodatkowe informacje: nazwiska, adresy, numery telefonów i adresy e-mailowe Uprawnionych Klientów, charakter i wielkość firmy oraz charakter i wielkość zapasów reklamowych, które Uprawniony Klient zamierza kupić lub sprzedać.

Jakie organizacje gromadzą te informacje?

Oprócz bezpośredniego zbierania przez nas informacji, nasi zewnętrzni dostawcy usług (tacy jak firmy obsługujące karty kredytowe, izby rozliczeniowe i banki), którzy mogą świadczyć takie usługi, jak usługi kredytowe, ubezpieczeniowe i depozytowe, mogą zbierać te informacje od naszych Gości i Upoważnionych Klientów. Nie kontrolujemy sposobu, w jaki te osoby trzecie wykorzystują takie informacje, ale prosimy je o ujawnienie sposobu, w jaki wykorzystują dane osobowe dostarczone im przez Gości i Autoryzowanych Klientów. Niektóre z tych osób trzecich mogą być pośrednikami, którzy działają wyłącznie jako ogniwa w sieci dystrybucji i nie przechowują, nie przechowują ani nie wykorzystują podanych im informacji.

W jaki sposób Strona korzysta z Danych Osobistych?

Używamy Informacji Identyfikujących Osobiste do dostosowywania strony, tworzenia odpowiednich ofert usług oraz do realizacji zamówień kupna i sprzedaży na stronie. Możemy wysyłać e-maile do Odwiedzających i Autoryzowanych Klientów w sprawie badań lub możliwości zakupu i sprzedaży na Stronie lub informacji związanych z przedmiotem Strony. Możemy również używać Danych Osobistych w celu skontaktowania się z Odwiedzającymi i Autoryzowanymi Klientami w odpowiedzi na konkretne zapytania lub w celu dostarczenia żądanych informacji.

Komu można udostępniać te informacje?

Indywidualnie identyfikowalne informacje o autoryzowanych klientach mogą być udostępniane innym autoryzowanym klientom, którzy chcą ocenić potencjalne transakcje z innymi autoryzowanymi klientami. Możemy dzielić się zbiorczymi informacjami o naszych Odwiedzających, w tym danymi demograficznymi naszych Odwiedzających i Autoryzowanych Klientów, z naszymi powiązanymi agencjami i sprzedawcami zewnętrznymi. Oferujemy również możliwość “rezygnacji” z otrzymywania informacji lub kontaktu z nami lub z jakąkolwiek agencją działającą w naszym imieniu.

W jaki sposób przechowywane są informacje umożliwiające identyfikację osobistą?

Zebrane przez thesitename nas dane osobowe są przechowywane w bezpieczny sposób i nie są dostępne dla osób trzecich ani pracowników, z thesitename wyjątkiem przypadków użycia wskazanych powyżej.

Jakie możliwości wyboru mają Odwiedzający w zakresie zbierania, wykorzystywania i dystrybucji informacji?

Odwiedzający i autoryzowani klienci mogą zrezygnować z otrzymywania niezamówionych informacji od nas i/lub naszych dostawców i agencji powiązanych, lub skontaktować się z nimi, odpowiadając na e-maile zgodnie z instrukcjami, lub kontaktując się z nami pod adresem

Cookies

Plik cookie jest ciągiem informacji, które strona internetowa przechowuje na komputerze odwiedzającego i które przeglądarka odwiedzającego dostarcza do strony internetowej za każdym razem, gdy odwiedzający powraca.

Czy na stronie używane są ciasteczka?

Pliki cookie są wykorzystywane z różnych powodów. Używamy Plików Cookie w celu uzyskania informacji o preferencjach naszych Odwiedzających i wybranych przez nich usługach. Plików Cookie używamy również w celach bezpieczeństwa, aby chronić naszych Upoważnionych Klientów. Na przykład, jeśli Autoryzowany Klient jest zalogowany, a strona nie jest używana dłużej niż 10 minut, automatycznie wylogowujemy z niej Autoryzowanego Klienta. Odwiedzający, którzy nie chcą, aby ciasteczka były umieszczane na ich komputerach, powinni ustawić swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała ciasteczka przed ich użyciem thesite, z tą wadą, że niektóre funkcje strony mogą nie działać poprawnie bez pomocy ciasteczek.

Pliki cookie używane przez naszych dostawców usług

Nasi usługodawcy używają plików cookie i te pliki mogą być przechowywane na Twoim komputerze, gdy odwiedzasz naszą stronę. Więcej informacji o tym, które pliki cookie są wykorzystywane, można znaleźć na naszej stronie informacyjnej dotyczącej plików cookie.

Jak korzystać thesitename z danych do logowania?

thesitename Używa informacji o logowaniu, w tym, ale nie tylko, adresów IP, dostawców usług internetowych i typów przeglądarek, aby analizować trendy, administrować stroną, śledzić ruch i korzystanie z niej przez użytkownika oraz gromadzić szerokie informacje demograficzne.

Którzy partnerzy lub usługodawcy mają dostęp do Danych Osobistej Identyfikacji od Odwiedzających i/lub Autoryzowanych Klientów na Stronie?

thesitename weszła i nadal będzie wchodzić w partnerstwa i inne związki z wieloma dostawcami. Tacy dostawcy mogą mieć dostęp do niektórych Informacji Identyfikujących Osobiste na potrzebę poznania podstawy do oceny Autoryzowanych Klientów pod kątem kwalifikowalności usług. Nasza polityka prywatności nie obejmuje zbierania i wykorzystywania przez nich tych informacji. Ujawnianie Informacji Identyfikujących Osobiste w celu zachowania zgodności z prawem. Ujawnimy Dane Identyfikujące Osobiste w celu wykonania nakazu sądowego lub wezwania do sądu lub prośby organów ścigania o ujawnienie informacji. Ujawnimy również Informacje Identyfikujące Osobiste, gdy będzie to konieczne dla ochrony bezpieczeństwa naszych Gości i Upoważnionych Klientów.

W jaki sposób Witryna zapewnia bezpieczeństwo Danych Identyfikujących Osobiste?

Wszyscy nasi pracownicy są zaznajomieni z naszą polityką i praktykami w zakresie bezpieczeństwa. Dane osobowe naszych Odwiedzających i Autoryzowanych Klientów są dostępne tylko dla ograniczonej liczby wykwalifikowanych pracowników, którzy otrzymują hasło w celu uzyskania dostępu do tych informacji. Regularnie przeprowadzamy audyt naszych systemów i procesów bezpieczeństwa. Informacje wrażliwe, takie jak numery kart kredytowych lub numery ubezpieczenia społecznego, są chronione przez protokoły szyfrujące, stosowane w celu ochrony informacji przesyłanych przez Internet. Chociaż podejmujemy komercyjnie uzasadnione środki w celu utrzymania bezpiecznej strony, komunikacja elektroniczna i bazy danych są narażone na błędy, manipulacje i włamania, nie możemy zagwarantować ani zagwarantować, że takie zdarzenia nie będą miały miejsca i nie ponosimy odpowiedzialności wobec Gości ani Upoważnionych Klientów za jakiekolwiek takie zdarzenia.

W jaki sposób Odwiedzający mogą skorygować wszelkie nieścisłości w Informacjach umożliwiających identyfikację osobistą?

Odwiedzający i Autoryzowani Klienci mogą kontaktować się z nami w celu aktualizacji danych osobowych lub skorygowania wszelkich nieścisłości, wysyłając do nas e-mail na adres [email protected]

Czy Odwiedzający może usunąć lub dezaktywować Dane Osobiste Identyfikujące zbierane przez Stronę?

Odwiedzającym i Autoryzowanym Klientom udostępniamy mechanizm pozwalający na usunięcie/deaktywację Danych Osobistych z bazy danych Strony poprzez kontakt. Jednak ze względu na kopie zapasowe i zapisy usunięć, usunięcie wpisu Odwiedzającego może być niemożliwe bez zachowania niektórych pozostałych informacji. Osoba, która poprosi o dezaktywację Danych Osobistych, będzie miała te informacje funkcjonalnie usunięte, a my nie będziemy sprzedawać, przekazywać ani używać Danych Osobistych dotyczących tej osoby w żaden sposób, przesuwając się do przodu.

Twoje prawa

Są to podsumowanie praw, które przysługują Ci zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych.

  • Prawo dostępu
  • Prawo do sprostowania
  • Prawo do usunięcia
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania
  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • Prawo do przenoszenia danych
  • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
  • Prawo do cofnięcia zgody

Co się stanie, jeśli zmieni się Polityka Prywatności?

O zmianach w naszej polityce prywatności poinformujemy naszych Odwiedzających i Autoryzowanych Klientów, publikując je na Stronie. Jeśli jednak zmienimy naszą politykę prywatności w sposób, który może spowodować ujawnienie Danych Osobistych, których wcześniej nie ujawniliśmy na prośbę Gościa lub Upoważnionego Klienta, skontaktujemy się z takim Gościem lub Upoważnionym Klientem, aby umożliwić takiemu Gościowi lub Upoważnionemu Klientowi zapobieżenie takiemu ujawnieniu.

Linki:

thesite zawiera linki do innych stron internetowych. Należy pamiętać, że po kliknięciu jednego z tych linków następuje przejście do innej strony internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności na tych stronach, ponieważ ich polityka prywatności może różnić się od naszej.